ARbit ARbit 排名: 1091 支付 匿名货币与交易所
¥0.06 24H最高: ¥0.07 24H成交额: ¥99.87 发行量: 8203320
-17.12 % 24H最低: ¥0.06 总市值: ¥48.9万 流通量: 8203320
ARBIT是增强现实新兴行业的一种加密货币。目标是通过使用最新的加密技术为增强现实应用程序的用户提供付款解决方案。
市场 币对 价格 24H交易额
YoBit
占比:100.00%
ARB_BTC ¥0.07
$0.01
1100.4