Verge Verge 排名: 30 信息安全 比特币山寨
¥0.31 24H最高: ¥0.35 24H成交额: ¥1.65亿 发行量: 16555000000
-20.37 % 24H最低: ¥0.25 总市值: ¥45.1亿 流通量: 13409472280
Verge货币是一种为日常使用而设计的加密货币。它改进了原始比特币区块链,旨在履行其最初的目的,即为个人和企业提供快速,高效和分散的直接交易方式,同时保持个人隐私。
市场 币对 价格 24H交易额
Binance
占比:8.01%
XVG_ETH ¥0.32
$0.05
1216.5万
LiteBit.eu
占比:1.34%
XVG_EUR ¥0.32
$0.05
204万
Cryptopia
占比:1.18%
XVG_BTC ¥0.32
$0.05
179.1万
HitBTC
占比:0.59%
XVG_BTC ¥0.32
$0.05
89.6万
HitBTC
占比:0.18%
XVG_ETH ¥0.32
$0.05
26.9万
YoBit
占比:0.16%
XVG_BTC ¥0.33
$0.05
24.4万
YoBit
占比:0.12%
XVG_USD ¥0.37
$0.06
18.2万
CryptoBridge
占比:0.02%
XVG_BTC ¥0.33
$0.05
2.6万
SouthXchange
占比:0.00%
XVG_USD ¥0.35
$0.06
4181.53
SouthXchange
占比:0.00%
XVG_BTC ¥0.35
$0.06
4049.48
TradeOgre
占比:0.00%
XVG_BTC ¥0.24
$0.04
125.76
Trade Satoshi
占比:0.00%
XVG_USDT ¥1.04
$0.17
37.73
Coinhouse
占比:0.00%
XVG_BTC ¥0.31
$0.05
25.15
SouthXchange
占比:0.00%
XVG_BCH ¥0.41
$0.07
0
Trade Satoshi
占比:0.00%
XVG_BCH ¥0.53
$0.08
0
Trade Satoshi
占比:0.00%
XVG_BTC ¥0.37
$0.06
0